Vad är Supported Employment?

Vad är

Supported Employment?

En välbeprövad och värdegrundsbaserad arbetsmetod

som framgångsrikt hjälper verksamheter och medarbetare att stötta människor in på arbetsmarknaden genom anställning.

SUPPORTED EMPLOYMENTÄr en arbetsmetod som riktar sig till medarbetare inom områden så som arbetslivsinriktad rehabilitering, jobbcoachning matchning.


Grundmetodiken har en tydlig målsättning och definition:

att ge ett individuellt stöd till människor som vill finna, få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.


Metoden har stor framgång och därmed fått stor spridning samt gett inspiration till flera andra relevanta och närliggande inriktningar för att på bästa sätt stötta människor in på arbetsmarknaden.


Vi ser vikten av att särskilja dessa inriktningar för att inte orsaka förvirring av dessa begrepp. Dessutom, för att verksamheter, medarbetare och deltagare skall uppnå dess riktiga mål som den specifika arbetsmetoden syftar till.  Här listar vi några exempel av de olika inriktningar som inspirerats av Supported Employment och som vidareutvecklats för att uppnå sina specifika målsättningar.SUPPORTED TRAINING


Målsättning är att stödja deltagare som behöver strukturerad och målinriktad träning eller stöd i att hitta sina mål och kompetenser samt uppnå arbetsmarknadens krav.  Syftar till att skapa trygga övergångar till när deltagaren är redo för målet anställning eller studier.SUPPORTED EDUCATION


Fokus för denna metod är att skapa och tillämpa ett stödprogram för deltagare vars målsättning är studier.CUSTOMIZED EMPLOYMENT


En vidareutveckling och fördjupning av Supported Employment. Syftar till att skräddasy, anpassa och utveckla arbetsgivarrelationen som följer kontinuerligt deltagarens kompetens, förutsättningar och utvecklingsbehov.INDIVIDUAL PLACEMENT AND SUPPORT (SE/IPS)


Stödmodell för att stötta människor med grava psykiska funktionsnedsättningar i att nå anställning.


Vårt engagemang


INSPIRERA


UTBILDA


UTVECKLA


IMPLEMENTERA


Om oss


Vi har över 20 års gedigen metoderfarenhet, såväl internationell som nationell, i både praktiskt som strategiskt metodarbete inom Supported Employment, Customized Employment och liknande arbetsmetoder.


Vi vill ge kunskap och verktyg inom grundmetodiken Supported Employment och andra effektiva metoder för att uppnå dess fulla effekt.


Vårt engagemang är att stötta alla verksamheter och medarbetare att nå framgångsrika och hållbara resultat så att fler människor kommer ut på arbetsmarknaden.


Vi är drivna att bidra med kunskap, verktyg och metoder inom arbetsmarknadsfrågor för att skapa rätt förutsättningar att nå sina mål.


Vi vill utveckla medarbetare till att bli trygga, stolta och framgångsrika i sina roller och uppdrag inom arbetsmarknadsfrågor.


Vill du få mer kunskap, verktyg och metoder?

Vill du nå din fulla potential?

Vill du nå framgångsrika resultat?