Mer om metoden

SUPPORTED EMPLOYMENTSupported Employment är en evidens- och värdebaserad amerikansk metod som  utvecklades av specialpedagogen Marc Gold från Los Angeles, i slutet av 60-talet. Marcs drivkraft var att hitta konkreta strategier för att på bästa sätt träna människor med grava och omfattande funktionsnedsättningar att utföra komplexa arbetsuppgifter.


Marc är känd för sitt uttalande "everyone can learn, if only I can figure out how to teach them".


Marc samlade allt sitt arbete och skapade "Try Another Way" som blev ramverket till grundmetodiken Supported Employment. Genom att dokumentera och ta fram individuellt utformade instruktioner och strategier i hur man bäst stöttar människor, bevisade Marc att alla människor besitter förmågor om bara rätt förutsättningar skapas.  Litteraturen släpptes i början av 70-talet som därmed blev Supported Employments start.


Metoden fick en snabb spridning med anledning av dess revolutionerande förhållningssätt och effektiva resultat. Den är en av världens mest spridda arbetsmetoder, som även har visats sig vara en av de mest framgångsrika metoder av alla inom arbetslivsinriktad rehabilitering.


Supported Employment metoden grundar sig på 5 steg:

(med reservation för att varje land och organisation har egen översättning)

Överenskommelse

Kompetensprofil

Företagsprofil

Introduktion

Uppföljning


Metoden vilar tydligt på grundvärderingar och principer så som

Varje människa har resurser och förmågor

Varje människa kan arbeta, om rätt förutsättningar finns

Se möjligheter, inte hinder


Marc Gold betonade vikten av ett skräddarsytt förhållningssätt för att på bästa sätt stötta varje individ. Detta skapar rätt förutsättningar till att möta varje individs behov och som i sin tur leder till anställning.


Supported Employment leder till anställning


Marc Gold ansåg att varje arbetsuppgift, varje arbetsplats och dess rutiner och kultur var unika. Marc insåg snabbt ett systemfel inom arbetslivsinriktad rehabilitering, då många människor tvingades genomgå flertalet kartläggningar och arbetsträningar innan man ansågs redo att söka anställning.


Det som blev revolutionerande och unikt med Supported Employment, var att Marc vände på detta förfarande. Han fokuserade istället på principen: "Place then Train". Detta innebar att man som arbetskonsulent/coach, skall först hitta arbetsplatsen/arbetsuppgifter som deltagaren önskar bli anställd på. Därefter,fokusera på att träna och coacha deltagaren på de specifika arbetsuppgifter som anställningen syftar till.

Rent logiskt, ansåg Marc och många andra har därefter följt efter hans spår och synsätt.SUPPORTED EMPLOYMENT I SVERIGE


Supported Employment tillämpas i såväl privat som offentlig sektor i Sverige och har används praktiskt sedan 90-talet.


Metoden används inom exempelvis Arbetsförmedlingen, kommuners arbete-och sysselsättningsverksamheter, ESF-projekt, Samordningsförbund, primärvård, ideella organisationer, privata aktörer, etc


MÅLET ÄR ANSTÄLLNING


Målsättningen med Supported Employment är att stötta människor vars mål är att finna, få och behålla en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.


Viktigt att poängtera att andra insatser som resulterar i arbetsträning, studier eller praktik anses inte inom Supported Employment vara det korrekta resultatet. Det är dock vanligt att detta anses vara rimliga stödinsatser under processen med att nå målet anställning.


Men åter igen, målet är anställning i Supported Employment.SUPPORTED EMPLOYMENT GER DIG


Konkret metod, verktyg, struktur och strategier

Tydliga värderingar och förhållningssätt

Konkret kunskap och verktyg kring deltagare, arbetsgivare och andra samverkansaktörer

Gemensam metodplattform i verksamhetenSUPPORTED EMPLOYMENT PASSAR FÖR


alla verksamheter och företag vars uppdrag är att stötta människor in på arbetsmarknaden där målet är anställning


alla medarbetare och verksamheter som behöver en gemensam metodplattform och ett strukturerat arbetssätt för att nå framgångsrika resultat


alla medarbetare som vill ha en strukturerad och konkret metod som underlättar och stärker deras yrkesroll i vardagen